الک05الکالکالک2
نمون بتنقالب یک تکهقالب چدنیقالب15

انواع قالب در مدل ها و سایزهای استاندارد

قالب مکعبی یک تکه ۱۵*۱۵

قالب مکعبی دو تکه ۱۵*۱۵

قالب استوانه ای فلزی ۳۰*۱۵

استوانه ای - مکعبی فلزی و پلاستیکی